Δικηγορικό Γραφείο
Ουρανίας Κατσαρούτηλ. γραφείου - FAX (+30) 210-2525096
κινητό (+30)
694-7300294, 694-9584571

Το δικηγορικό γραφείο ιδρύθηκε στην Αθήνα το έτος 2000. Από την ίδρυσή του κατάφερε να εδραιωθεί στην παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες.

Το δικηγορικό γραφείο έχει αναπτύξει μια ακμάζουσα εμπορική και επιχειρηματική πρακτική, με εκτεταμένη εμπειρία σε ποικίλους και διαφορετικούς τομείς του δικαίου, παρέχοντας με την τεχνογνωσία του ποιότητα σε ευρύ κύκλο υποθέσεων.

Ως γραφείο, σε συνεχή συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς, επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στη συμβουλευτική δικηγορία αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην υπεράσπιση του δικαίου και ως μαχόμενοι δικηγόροι. Η συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση του γραφείου μας με τα νέα δεδομένα και την εφαρμογή τους στην πράξη έχουν οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας.