Αστικό Δίκαιο

Ειδικευόμαστε σε ποικιλία ειδικότερων τομέων, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να παράσχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη διαθέσιμη λύση, κρίνοντας ανά υπόθεση και να επιλέγουμε το πιο κατάλληλο ένδικο βοήθημα. Απολαμβάνουμε υψηλό ποσοστό επιτυχίας στα δικαστήρια, ενώ η εξειδίκευσή μας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων αστικού δικαίου, όπως:

 • Διαζύγιο
 • Διατροφή παιδιών
 • Επιμέλεια παιδιών – Επικοινωνία αντιδίκων
 • Υιοθεσίες
 • Σύνταξη διαθήκης
 • Μερίδιο οικογενειακής περιουσίας
 • Συμμετοχή σε αποκτήματα
 • Αγοροπωλησίες
 • Μίσθωση ακινήτων
 • Τροχαία
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Διακανονισμός χρεών
 • Δεδουλευμένα
 • Απόλυση
 • Εργατικό ατύχημα
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Διαταγή πληρωμής – Είσπραξη απαιτήσεων – Ρύθμιση οφειλών
 • Αποζημίωση
 • Εξώδικο
 • Πληρεξούσιο
 • Προστασία καταναλωτή